Uyku ve Rüya

Uyku ve Rüya

Beynin, canlıların yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu fiziksel ve mental olarak dinlenmesini, yenilenmesini sağlayan davranış biçimine uyku denir.  Bu dinlenme seansı sırasında fiziksel vücut aktivitelerimiz zayıflar, bilinç  tam olarak kapalı değildir ancak bilincimiz uyku evrelerinde ve arasında geçiş aşamasında olduğundan dış dünyaya kapalı bir görünümde uykumuzu sürdürüz. Uyku sırasında vücudumuz ve  beynimiz kendisini yeniler, sağlıklı bir uyku için karanlık ortam şarttır.

Uyku evrelerini iki ana başlıkta toplayabiliriz;
İlk evre olan Non-Rem evresinde ilk aşamada en ufak ses  veya dokunuşla uykumuz bölünebilir, ikinci aşama gözlerin ve bilincin yavaş yavaş kapanma aşamasıdır, bu aşamada kişi çevresini tam olarak algılayamıyor olsada, uyuyormusun ? gibi sorulara evet-hayır cevabı verecek kadar uyanıktır, tv karşısında uyuklayan ama kanal değiştirdiğinizde uyanan babanızı gözünün önüne getirebilirsiniz. Üçüncü aşamada ise kişi uykuya dalmıştır ve bu aşamada iken uyandırdığınızda uyuduğunu hatırlar, ben ne kadar uyudum , hangi ara uyudum gibi bir soruyu size yöneltebilir. Dördüncü aşama ve ikinci evre olan Rem evresi ise geçişlidir ve gece boyunca tekrarlanır, uykunun en derin halidir, fiziksel aktivitenin en düşük olduğu, yarı felç hali diye tanımlayabileceğimiz bir evre. Bu evrede görülen rüyaları net bir biçimde hatırlarız. İnsanlar ve hayvanlar mutlaka rüya görürler. Ben hiç rüya görmüyorum ! gibi bir tez gerçek değildir, mutlaka rüya görülür, görüp hatırlanmaması ise kişinin zihin ve beyninin fiziksel-mental sağlığı ile alakalıdır.

Peki  uyku sırasında neden rüya görüyoruz ? Rüyalar bir şey ifade ediyor mu? Rüya uyku sırasında beynimizdeki  bilinç durumudur ve iç bilinçaltı benliğinizin sizinle iletişim kurmaya çalışmasıdır.  Rüyayı görenin cinsiyeti, yaşı, sosyal yaşamı, psikolojik durumu, rüyayı gördüğü gün içindeki ruh hali ve zihnini meşgul eden genel olaylar, manyetik etkiler, görülecek rüyayı doğrudan etkiler.

No Comments Yet.

Leave a comment