Kehanet-Kahinlik

Baba Vanga, Alois Irlmaier, Hildegard Von Bingen, Robert Nixon, Mitar Tarabich, Mother Shipton, St. Nilus, Ursula Southeil, Edgar Cayce, Nostradamus, kahin, kehanet, kehanetler, kahinlik, kâhin, kâhinlik, ünlü kahinler, ünlü kâhinler, bedensiz varlıklar, metafizik, metafiziksel varlıklar, duyu organları, duyum dışı, fenomenler, metafiziksel fenomenler, fiziksel fenomenler, yaratılış, geleceği görme, gelecek hakkında öngörüde bulunma, medyum, paranormal, parapsikoloji, metapsişik
Kehanet-Kâhinlik ve Ünlü Kâhinler
Kehanet, gelecekle ilgili öngörülerde bulunmak ve bilinmeyen gerçekler hakkında tahminlerde bulunmaktır. İnsanların yaratılışsal sınırları gereği, algılayamadığı, duyamadığı, göremediği, hissedemediği, koklayamadığı ve dokunamadığı fiziksel ve metafiziksel canlılar ve fenomenleri fark eden ve bunları aktaran kişilere kâhin-medyum denir, hatta metafiziksel varlıklarla iletişimde olduklarını iddia ederler. Tarihte
bilinen en popüler kahinler, Baba Vanga, Alois Irlmaier, Hildegard Von Bingen, Robert Nixon, Mitar Tarabich, Mother Shipton, St. Nilus, Ursula Southeil, Edgar Cayce ve En ünlüleri olan Nostradamus'tur.

Comments are closed.