Ganzfeld Uyarımı(ESP Testi)

 Ganzfeld, ganzfeld uyarımı, ESP, ESP yeteneği, ESP testi, ganzfeld stimulation, telepati, durugörü, prekognisyon, paranormal algı, paranormal fenomen, duyu ötesi, 5 duyu, parapsikoloijk deneyler, telepatik algı

Ganzfeld Uyarımı
Parapiskolojik deneylerde kişinin ESP yeteneğinin olup olmadığını anlamak için bir diğer yöntemdir. Kişide telepatik algıyı harekete geçirmek amacıyla,  duyumsal yoksunluk sağlamak için ortamın sağlanması olayına ganzfeld stimulation(ganzfeld uyarımı) denir.
1973 yılından itibaren ESP testlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Yüzme kabin ya da izolasyon kabini adı verilen, ortam ısısı beden ısısına ayarlanmış, tuzlu su ile dolu ve her türlü uyarıcı etkenden izole edilmiş ortamlar hazırlanmıştır. 5 duyu organı ile algılama sağlayamayan deneklere paranormal algılarını test etmeleri için ortam sağlanmış olur. Ancak bu deneyde telepati, durugörü, prekognisyon fenomenlerinden, hangi paranormal algılnın ortaya çıkacağı kesin değildir.

Comments are closed.