Bilokasyon(Eş-Kopya Beden)

bilocation, Doppelganger, spirtüel, bilokasyon, eş beden, eş bedenlilik, gölge beden, otoskopi, dedublüman, teleportasyon, paranormal fenomen, bis, localis, iki kez, yer mekan, aynı anda birden fazla yerde görünme, eş zamanlı görünme, aziz anthony, aziz ambrose, aziz severus, padre pio, papa clement, 14. Papa, frederic W. H. Myers, Aziz Alphonsus Mariade'Ligour, emlie sagee, Guy de Maupassant, Percy Bysshe Shelly
Bilokasyon-Bilocation(Eş Bedenlilik)

Latince bir kelime olan bilokasyon bis(iki kez) ve localis(mekan, yer) kelimelerinden türetilmiştir. Paranormal bir fenomen olan bilokasyon fenomeni, insanın aynı anda iki yerde eş zamanlı olarak görülmesi olayıdır. Ortaya çıkan eş beden fiziksel ya da hayali olabilmektedir. Bilinçli – bilinçsiz davranışlar gösterebilmektedir.
Klasik inanışlara göre eş bedenin kişiye eşlik eden gölge beden olduğu ve sadece kişi tarafından görülebileceğini ve bunun yaşanmasının kişinin öleceğine işaret ettiğini, bunun yanı sıra bazı hayvanlarında bu bedenin farkına varıp tepkiler verdiğini iddia edenler olmuştur.
Yüzyıllardır bilokasyon ile ilgili bir sürü hikaye anlatılmaktadır ama kanıtlanmış bir vaka yaşanmamıştır. Anlatılan vakalardan en ünlüler, I. Kraliçe Elizabeth, Emlie Sagee ve  yazar Guy de Maupassant ile ilgili olanlardır.
Spirtüeller Bilokasyonu üç ayrı başlıkta incelerken Parapsikologlar bir bütün olarak ele alır. Spirütellere göre bilokasyon üç ayrı şekilde gerçekleşir;
Otoskopi: Fiziksel beden şuurlu, eş bedenı şuursuzdur
Dedublüman: Fiziksel beden şuursuz, eş beden şuurludur.
Teleportasyon: Kişinin fiziksel bedeninin olduğu yerden kaybolup başka bir yerde ortaya çıkması.

Comments are closed.