Postkognisyon(Geçmişi Bilme)

Psişik arkeoloji, psişik kriminoloji, postkognisyon, retrokognisyon, bedensiz varlıklar, kayıp eşyaları bulma, paranormal fenomen, metapsişik, parapsikolog, geçmişte olan bir olayı bilme, serbest hafıza, bağlı hafıza, kayıp insanları bulma, medyum, akaşik okuma, teofizik, akaşik kayıtlar, serbest hafıza kayıtları, psikometri medyumları, postkognisyon medyumu, Post Kognission, postkognisyon nedir
Postkognisyon

Metapsişik ve parapsikologlara göre, insanın kendisinin bizzat yer almadığı ve geçmişte yaşanmış bir olayı, durumu fenomeni bilmesi aktarması olayına postkognisyon denir.
Postkognisyon ya da Retrokognisyon fenomeni üç şekilde gerçekleşir, ilk olarak kişinin, medyumun, bedensiz varlıklarla iletişime geçerek bu bilgiyi edinmesi yöntemidir. İkinci yöntem kişinin, medyumun bu olayda yer almış ruhun-varlığın serbest hafızasına ulaşıp bilgiyi edinmesi, son yöntem ise, araştırılan olayda bahsi geçen kişinin bıraktığı eşya, o ortamdaki enerji, tılsım, paranormal etki gibi fenomenleri kullanarak bilgiye ulaşılmasıdır.. Psişik arkeolojide ve psişik kriminolojide, kayıp eşyaların, insanların, işaretlerin, mekanların bulunmasında postkognisyon yeteneği olan medyumlardan destek alınır.

Comments are closed.