İskambil Falı

iskambil, iskambil falı, maça, karo, sinek, kupa, maça destesi, karo destesi, sinek destesi, kupa destesi, joker, papaz, kız,
İskambil Destesi

İskambil destesindeki kartlar dört elementi temsil etmektedir ve her element için 13 kart vardır, toplamda 52 kart olan iskambil falındaki 52 rakamı bir yıldaki 52 haftayı sembolize eder.

Maça destesinin  elementi havadır,  dedikodu, ikili çekişmeleri, mücadeleyi, rekabeti, sırlarımızı ve hayal kırıklıklarımızı sembolize eder.
Karo destesinin elementi topraktır  iş hayatını, maddi dünyayı, parayı sembolize eder
Sinek destesinin elementi ateştir, tutku, başarı ve azmi sembolize eder.
Kupa destesinin temsil ettiği element ise su, bu deste aşk, dostluklar, mutluluk  ve duygusal dünyaları sembolize eder..