Tarot İlişki Açılımı

Tarot falı açılımlarından bir diğeri olan İlişki açılımında 9 kart seçilir

1,2,3 Numaralı Kartlar
Fal baktıran kişinin aklınızdaki soru, dilek ve beklenti ve düşünceleri

4,5,6 Numaralı Kartlar
Fal baktırdığınız, niyetinizde olan kişinin düşünceleri, size yaklaşımı

7, ve 9 Nolu Kartlar
İlişkinizin buraya nasıl geldiğini,  olayların ardındaki gerçekleri ortaya koyar

8 Numaralı Kart
İlişkinizn geleceği hakkında fikir verir ve sonucun olumlu ya da olumsuz olacağı ile ilgili fikir verir