Parapsikoloji

parapsikoloj, paranormal, paranormal fenomen, paranormal fenomenler, metapsişik, durugörü, telepati, telekinezi, medyumluk, nazar, beden dışı deneyimler, şifacılık, prekognisyon, DDA, önceden bilme, süje, psikokinezi, ruh, beden dışı varlık,Parapsikoloji
Paranormal fenomenleri(olayları-olguları) zihinsel kavramlar ve mantıksal süreçlerle açıklamaya çalışan bir araştırma dalıdır.
Bilim dalı ve bilimsel bir yöntem olduğunu iddia ediliyor olsada bu tartışılan ve uzlaşının olmadığı bir konudur. Telekinezi, telepati, duyu ötesi algılama, medyumluk gibi  konular parapsikoloji tarafından incelenir. Parapsikoloji ile metapsişik fenomenler arasındaki en önemli fark, parapsikolojide fenomenleri ortaya çıkaran ya da ortaya çıkmasına etken olarak bir fiziksel ya da metafizik bir ruh olmak zorunda değildir, metapsişikte ise bedenli veya bedensiz bir ruhun bu fenomenleri oluşturduğu tezi savunulur.
Telepati, telekinezi ve duru görü  gibi yeteneklere-olgulara psişik güçler denir. Psişik güç olarak adlandırılan bu yetenek bazı insanlarda daha yoğundur ve daha başarılıdırlar. Bu güç varlıklarda doğum ile var olur ve ekstra çalışmalar ile ilerletilebilir. Yoğun konsantrasyon ile trans haline geçilerek farklı mekanlara ve boyutlara gidebilmek mümkündür, arazide su bulma, kayıp eşya ve insanların yerinin tespiti gibi birçok konu, parapsikolojinin alanına girmektedir.
Soyut dünyayı konu alan parapsikoloji, imkansızı başarmak, bilinmeyeni bilmek, görülemeyeni görmek, fiziksel olarak yapılamayacak şeyleri başarmak gibi fantastik öğeleri bünyesinde barındırdığı için büyük ilgi gören bir alandır..
Parapsikolojiyi Zihinsel deneyimler ve fiziksel etkileşimler olmak üzere iki ana dalda inceleyebiliriz.
Zihinsel deneyimler: Zihinsel  fenomenler ya da öznel olan fenomenleri kapsar.  Bu deneyim sürecinde kişi aracısız olarak dış dünyadan bilgi alır. Bu olay parapsikolojide Duru görü(DDA) olarak adlandırılır. Telepati, önceden bilme(prekognisyon) ruhsal ölçüm, ruhsal ve bedensel şifacılık, beden dışı deneyimler, nazar gibi fenomenler Duru görü kapsamına girmektedir.
Fiziksel deneyimler: Fiziksel etkileşimlerde ise süje(deneyimi yaşayan kişi) fiziksel bedenini kullanmadan etrafındaki eşyalar, varlıklar üzerinde fiziksel etkiler ve değişimler oluşturmakta. Bu olguya telekinezi(psikokinezi) denilmektedir.