Tarot

İlk teorimize göre Tarot, antik Mısır kökenlidir.  Tarot  kelimesinin Mısır Tanrılarından Toth’ un isminden türetildiği  ve  22 kartlık Arkana Majör destesi nin Firavun Osiris in başdanışmanı Trismegistus tarafından meydana getirildiği bilinmektedir.
İkinci teorimize göre Tarot, Çin kökenlidir. Kökenin  Çin olduğuna dair en önemli kanıt, Tang Hanedanının hüküm sürdüğü yıllarda kullanımda olan kâğıt paralardır. Bu kağıt paraların üzerlerinde Tarot sembolleri yer alıyordu.  Son teorimize göre ise uzak doğudaki çingene falcılardan yayıldığı yönündedir.
Tarot destesindeki 78 kart tan ilk 22 si Arkana Majör, diğer 56 kart ise Arkana Minör  olarak adlandırılır.  Arkana majör insanın karakteri, ruh, enerji, sahip olduğumuz psikolojik özellikler gibi kişisel hayatın ana faktörlerini temsil eder. Arkana Minör ise günlük yaşam, şans, aşk, sayılar, insan ilişkileri gibi konularda fikirler verir.
Tarot falının köken olarak Kabalaya dayandığı söylenir. Günümüzde kullanılan diğer kart falları ise Tarot un Arkana Minör destesinden esinlenerek türetilmiştir, Tarot destesindeki Deli kartı İskambil destesinde Joker adı ile girmiştir.. O yıllarda Tarot büyücülük olarak adlandırlıp bu bilme ve gizeme sahip kişiler cezalandırıldığı için Minör destesi sık sık değişime uğramış ve fal yerine oyun olarak adlandırılmıştır, Tarot destesindeki kartların şuan kullanımda olan isimleri ise İtalya'dan yayılmıştır.
En çok kullanılan Tarot desteleri;  Aşk, Çakra, Kehanet, Dilek, Enerji, Kader, Zodyak .. Seçilecek desteye ek olarak açılım metotları da çok önemlidir ve hem kart anlamlarını hem bu metotları çok iyi bilmek gerekir. 78 kartın düz ve ters seçilmesinin, açılım metoduna göre seçiliş sırasının ve tutulan dileğe göre anlamları farklıdır.

Comments are closed.